Jan Brænde

Jan Brænde (f. 1951, Oslo) "Livet er en reise", sier Jan Brænde. Reisene gir ham innsikt og forståelse for mennesker og kulturer. Brænde har bodd mange år i Paris og var godt innarbeidet i det franske markedet. Nå har han vendt hjem og bosatt seg ved kysten utenfor Fredrikstad. Brænde er i dag en viktig eksponent for abstrakt ekspresjonisme, som særlig har stått sterkt i land som USA, Frankrike og Norge med Olivier Debré og Jens Johannessen som eksempler. Hans bilder har likevel elementer av det figurative, gjerne i form av mønstre, symboler, tegn eller antydede figurer som ofte kan assosieres til elementer i naturen: fjell, sjø, sol, båter, hus eller pyramider. Brænde er utdannet ved Real Circulo Artistico, Academia des Artes (Barcelona), Myren Grafikk, (Kristiansand), Augsburg College, Inver Hills Community College, Univ. of Minnesota (1972-1975) og han har vært elev av Jesus Casaus, Barcelona (1976-1978). Han er innkjøpt av bl.a. Hebrew University i Jerusalem, Statens Konstråd (Stockholm), Stockholm kommune, Oppland fylkeskommune, Sykkylven sykehus, Statoil, Norsk Hydro, Den norske Bank og TV2.
31 Produkter