Goya

Francisco José de Goya y Lucientes (1746 - 1828), spansk maler og grafiker, var mesteparten av livet tilknyttet hoffet i Madrid. En fremragende portrettmaler i tradisjonen fra Velázquez og Rembrandt, og hadde stor påvirkning på senere kunstnere som Édouard Manet. Han produserte historiske og samfunnsdokumentariske komposisjoner. Blant hans mest kjente arbeider er en serie bilder som fremstiller krigens grusomhet og lidelser. Her presenteres etsninger fra serien La tauromaquia (Tyrefekterkunsten). Motivene er produsert i tidsrommet 1814 til 1816. Goya var bitter og desillusjonert etter den spanske uavhengighetskrigen. Han nærmet seg 70 år og fant mening i dette arbeidet som ga ham livsgleden tilbake og som gjorde at han gjenfant sin fortsatt ungdommelige energi. Motivene beskriver berømte tyrefektere og reelle dueller som han husket fra sin ungdom. Arbeidene viser en mesters evne til å formidle bevegelsen, spenningen og den muskuløse intensiteten i corridaen. Etter Goyas død kom kopperplatene til Frankrike hvor gravøren Loizelet fikk trykket en ny utgave i 1876, den eneste komplette, siden Goya aldri fikk trykket hele serien selv. Ifølge Morten Zondag, tidl. Kaare Berntsen er det overveiende sannsynlig at arbeidene på utstillingen er fra denne utgaven. Siden 1920 har platene vært oppbevart hos Circulo de Bellas Artes i Madrid.
6 Produkter