Tiina Kivinen (f. 1971, Kuusankoski, Finland) er for tiden en av de mest interessante unge nordiske grafikere. Hun var den første som fikk H.M. Dronning Sonjas pris, The Queen Sonja Print Award i 2012. Kivinen arbeider hovedsakelig innen de gamle teknikkene koldnål og mezzotint - et arbeid som krever høy teknisk kunnskap, forståelse, tålmodighet og tid. Hun trykker de ferdige verkene hos Ole Larsen på det ærverdige Atelje Larsen i Helsingborg. I Tiina Kivinens arbeider blir vi straks grepet av den stille stemningen, de myke bevegelsene og den forsiktige fargebruken. Vi kan lett få følelsen av et drømmeinnhold, kanskje fra en svunnen tid. Det er fargen sort som dominerer, men i så mange styrker, strukturer og varianter at verket fremstår levende på en helt annen måte enn det ofte kan være med et bredt spekter av farger. Når kunstneren enkelte ganger legger inn en og annen klarere farge, blir det som en stille eksplosjon i kontrast til det sorte eller grå, og uendelig varsomt og vakkert plassert. Bevegelsene i Tiina Kivinens arbeider kan minne om dans og gi oss tanker om koreografi. Det er kanskje ikke så underlig siden kunstneren også har bakgrunn som danser. Det er noe uforklarlig i Kivinens stemninger. Ofte ser vi bare en mørk udefinerbar flate eller deler av en figur, slik at vi alltid vil undres over hvordan resten er, eller var. Tomrommet i komposisjonene blir like viktig som den tegnede formen, og vi kan fornemme, fantasere eller drømme om hvordan verden utenfor papirkanten kan være.

© 2014 Soli Brug