Terje Resell (f 1949 i Oslo) Få behersker antydningens kunst som grafikeren Terje Resell. Koldnålsraderingene er en blanding av lette skissepregede streker og brede, djerve linjer, noe som gir bildene hans et spontant, men like fullt bestemt preg. Motivene er enkle, gjerne en enslig skikkelse plassert sentralt i bildet. Men kanskje nettopp fordi den er enkel blir det noe nesten monumentalt over den. Oppmerksomheten trekkes mot menneskenaturen løsrevet fra all staffasje, i balansen mellom alvor og humor, eller menneskets ulike roller i forhold til frihet og kontroll. Publikum kjenner seg igjen i Terje Resells motiver, noe som har gjort ham til en folkekjær kunstner. Hans kresne teknikk og faglige dyktighet blir også belønnet av museer og samlinger. Han er bl.a. innkjøpt gjentatte ganger av Nasjonalgalleriet. Håkan Sandell har skrevet: Hos Terje Resell lever kanskje den poetiske modernistiske drøm om det ene rette ord videre. Ordet er ugjenkallelig. Bildene som kan virke skapt gjennom en åpen tilblivelsesprosess, er når det kommer til stykket meget eksakte. Sjelden har man på denne måten sett tyngde skapt gjennom letthet. Hans figurasjon går forbi den enkle avbildningens opptatthet av ansiktsuttrykk og gestikk, for i stedet å tale gjennom linjespill og formoppfatning i forhold til kroppen. Her går det fortsatt en vei inn til mennesket, en tilnærming som kjennetegnes av følsomhet, respektfullhet og det lyriske. Bildene blir til ufordervede ord, hørbare tvers gjennom tidens støy.

© 2017 Soli Brug