Patrick Huse (f. 1948, Oslo) har i en årrekke arbeidet i skjæringspunktet mellom kunst og antropologi. Han har blant annet fordypet seg i polarforskning og urbefolkninger, noe som førte til et lengre opphold på Øst-Grønland i 1982.
Patrick Huses landskapsbilder er ikke som vanlige landskapsbilder. De er et resultat av større prosjekter der han studerer et helt samfunn i et gitt område. Prosjektene har vært knyttet til tolkning av natur i det han kaller ukultiverte landskapsområder. I den siste 20-årsperioden har Huse i hovedsak arbeidet med større museumsutstillinger med videoer, intervjuer, litografier, fotografier, installasjoner, malerier og konseptkunst i Canada, USA, Norge, Sverige, Finland, Island og Russland. Patrick Huse er representert i samlingene til Nasjonalmuseet, Lillehammer kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Reykjavik Art Museum-Island og Pori Art Museum-Finland og en rekke private samlinger. I tillegg har han produsert filmer og utgitt en rekke bøker.
På denne utstillingen viser Huse hovedsakelig fotogravyrer og tresnitt, en gammel grafisk teknikk som Huse behersker til det ypperste.

© 2017 Soli Brug