Ole Lislerud (f. 1950) tidl. professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, regnes som en nestor blant nålevende norske keramiske kunstnere. De siste årene har han arbeidet mest med tegninger og maleri som en videreføring og utvikling av utstillingsprosjektet ”I shop Therefore I Am” som ble vist ved Stenersenmuseet i Oslo i 2007. Utstillingen ble vist i Taipei, Seoul og i Beijing ved Today Art Museum, hvor kunstneren i mange år har hatt eget atelier. Utstillingen: "DONNA" setter fokus på hvordan reklame og media presser dagens unge kvinner til å være vakre og vellykkede – og hvor shopping er det som gir mening med livet. Tematisk handler utstillingen videre om feminisme i Kina og Norge. Populærkulturen, mote og feministisk kunst påvirker kvinner til utforskning av gamle fordommer i Norge, - samtidig som kvinnerollen i Kina blir fordømt. Etter å ha jobbet 12 år i Kina og sett hvordan det Kinesiske samfunnet behandler kvinner, på godt og vondt, fortoner norsk feminisme seg som full av motsetninger og paradokser. Titlene til arbeidene er hovedsakelig basert på låter fra Lady GaGa, der tekstene ofte er fulle av dobbeltmeninger og hentydninger omkring seksualitet, og slik bidrar tekstene til å videreføre dualiteten i måter å oppfatte bildene på.

© 2014 Soli Brug